Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, prowadząc szkolenia, uczestnicząc w konferencjach naukowych, projektach społecznych i naukowych.

Łącząc praktykę adwokacką z działalnością dydaktyczną i naukową staramy się opracowywać nasze szkolenia tak, by dopasowane były każdorazowo do grupy odbiorców, a forma ich prowadzenia dostępna i przyjazna.
Większość naszych szkoleń prowadzimy w formie warsztatowej, tak by uczestnicy mogli w nich aktywnie uczestniczyć.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników organów administracji samorządowej, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, a także dla pracowników medycznych i niemedycznych, w tym kadr zarządzających w podmiotach leczniczych.

Przykładowe tematy dotąd przeprowadzanych szkoleń:
– Postępowanie administracyjne w administracji świadczącej;
– Alimentacja i umowa o współfinansowanie pobytu mieszkańca w DPS;
– Prawo dla pracowników socjalnych;
– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla kierowników jednostek administracji i pomocy społecznej;
– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla kierowników podmiotów leczniczych;
– Prawa dziecka i prawo rodzinne i opiekuńcze;
– Prawo w pomocy społecznej;
– Pomoc społeczna w orzecznictwie sądów administracyjnych;
– i wiele innych.

Jesteśmy gotowi do przygotowania szkoleń prawnych z różnych dziedzin, dla różnych grup odbiorców.