W naszej Kancelarii staramy się pomagać wszystkim oczekującym profesjonalnej pomocy prawnej, w sytuacjach tego wymagających.

Zajmujemy się sprawami m.in. z zakresu:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego ( rozwody, kontakty z dziećmi, alimenty, i in)

Prawa cywilnego ( spadki, podziały majątku, zniesienia współwłasności, spory sąsiedzkie, i in.)

Prawa karnego ( w każdym zakresie )

Prawa administracyjnego ( odwołania od decyzji, sprawy przed Sądami Administracyjnymi, spory z organami administracji)

Prawa gospodarczego ( zakładanie, przekształcanie spółek prawa handlowego)

Prawa organizacji pozarządowych ( zakładanie, prowadzenie, przekształcanie NGO’s).


Naszą szczególną specjalizacją pozostają sprawy z zakresu prawa medycznego i profesjonalna pomoc prawna dla lekarzy i podmiotów leczniczych.