Mediacja to alternatywna, często przedsądowa forma rozwiązywania sporów, prowadzona przez niezależnego mediatora.

Adw. Wojciech Glac, jako mediator wpisany na listy stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie i Tarnowie, specjalizuje się mediacjach rodzinnych i cywilnych.