Mediacja jest polubowną formą rozwiązywania sporów. Wiele z nich udaje się rozwiązać właśnie na etapie mediacyjnym, często bez wdawania się w długotrwały proces. Oczywiście, osiągnięcie ugody nie zawsze jest możliwe.

W naszej Kancelarii prowadzimy mediacje przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Zarówno sądowe, czyli po wydaniu przez Sąd postanowienia o skierowaniu stron do mediacji, ale także pozasądowe, kiedy jeszcze przed postępowaniem sądowym strony decydują się na podjęcie próby rozmowy w obecności bezstronnego mediatora.

Mediacja, zwłaszcza w sprawach rodzinnych bywa optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na szybkie ustalenie często najważniejszych kwestii rodzicielskich i opiekuńczych (kontakty, alimenty).

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez Sąd staje się wykonalna i stanowi równoważny postanowieniu czy wyrokowi tytuł wykonawczy.

Adw. Wojciech Glac jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie i Tarnowie, a mediacje odbywają się w naszych kancelariach w Wieliczce lub Bochni.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mediacjach zadzwoń, napisz, bądź umów się na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Wieliczce lub Bochni.