apl. adw. Adrian Grochowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej im. Hugo
Grocjusza w Warszawie.
W trakcie odbywania studiów świadczył nieodpłatną pomoc prawną w Klinice Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego oraz w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.
W 2018 r. rozpoczął aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsk.
Pracuje w Warszawie, współpracując z adwokatami z Gdańska, Warszawy oraz Wieliczki.
Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na sprawach odszkodowawczych oraz obronie
konsumentów w sporach z bankami ( tzw. sprawy „Frankowiczów”) i firmami windykacyjnymi.
Prywatnie miłośnik zwierząt, sportu oraz historii.