adwokat Wojciech Glac

Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie.
Ukończył także politologię i stosunki międzynarodowe.
Wykładowca akademicki. Doktorant Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii UP w Krakowie, w dziedzinie Nauk o polityce.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa medycznego i bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych podejmujących kwestie prawa w systemie polityki społecznej i pomocy społecznej. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, prawie medycznym i pomocy prawnej dla lekarzy i podmiotów leczniczych.

Ponadto, wspiera wiedzą i doświadczeniem realizację projektów wykonywanych przy wsparciu funduszy europejskich i innych.

Członek Stowarzyszenia Adwokackiego DEFENSOR IURIS.
Praktykę adwokacką łączy z działalnością społeczną, będąc Wiceprezesem Zarządu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, a także angażując się w liczne projekty społeczne na rzecz krzewienia edukacji prawnej. Prywatnie miłośnik sztuki kulinarnej, którą z radością uprawia.